Hebrew Translation

תרגום הצהרת קייפטאון למען החינוך הפתוח

קיום ההבטחה למשאבים חינוכיים לכול

  בפתחה של המהפכה החינוכית בעולם, מפתחים אנשי החינוך משאבים חינוכיים באינטרנט הנגישים וזמינים בחינם לכול. אנשי החינוך יוצרים בכך עולם, שבו כל אדם ואדם יכול לתרום למכלול הידע האנושי.  בכך נטמנים הזרעים לפדגוגיה חדשה שבה אנשי החינוך והתלמידים יוצרים, מעצבים ומפתחים ידע בצוותא, ובכך מעמיקים את כישוריהם והבנתם תוך כדי התהליך המשותף.

 התנועה הזאת של החינוך הפתוח משלבת הן את המסורת של שיתוף עמיתים ברעיונות מוצלחים והן את התרבות השיתופית האינטראקטיבית באינטרנט.  התנועה מבוססת על האמונה שכל אחד ואחת זכאים לחופש להשתמש, לעצב, לשפר ולהפיץ משאבים חינוכיים ללא הגבלה.  אנשי החינוך, התלמידים והאחרים ששותפים לאמונה זאת נפגשו יחדיו כחלק מהמאמץ הכלל-עולמי להפוך את ההשכלה והחינוך לנגישים יותר וליעילים יותר.

 המאגר הנרחב של משאבי חינוך כלל-עולמיים יצר רקע פורה למאמץ הזה.  משאבים אלה כוללים חומרי למידה עם קוד פתוח, מערכי שיעור, ספרי לימוד, משחקים, תוכנות ועוד חומרים שתומכים בהוראה ולמידה.  הם תורמים לכך שההשכלה נגישה יותר, במיוחד במקומות שבהם האמצעים לרכישת השכלה דלים. הם גם מעודדים תרבות משותפת של למידה, יצירה, ושיתוף פעולה הנחוצים משום שהידע מתחלף במהרה.

 החינוך הפתוח אינו מוגבל רק למשאבי חינוך לכול, אלא גם מזמן טכנולוגיות פתוחות שמאפשרות למידה גמישה ושיתופית, ושיתוף פתוח של חומרי הוראה שמעצימים את אנשי החינוך להפיק תועלת מהרעיונות הכי טובים של עמיתיהם.  ייתכן שמכך יבואו גם גישות חדשות להערכה, גמול ולמידה שיתופית.  הבנת האימוץ של יוזמות חדשניות כאלה חיוניות לחזון ארוך הטווח של התנועה הזאת.

  ישנם הרבה מכשולים ליישום החזון.  מרבית אנשי החינוך אינם מודעים למאגר ההולך וגדל של משאבי חינוך פתוחים.  ישנם ממשלות ומוסדות חינוך אשר אינם משוכנעים בתועלת של החינוך הפתוח לכול.  הבדלים בין רישום ורישוי של משאבים פתוחים יוצרים בלבול וחוסר התאמה.  וכמובן, לרוב העולם עדיין אין גישה למחשבים ולרשתות שהן חלק בלתי נפרד ממאמצי החינוך הפתוח הנוכחיים.

  ניתן להתגבר על מכשולים אלה באמצעות עבודה משותפת.  אנו מזמינים בזאת תלמידים, מחנכים, מאמנים, מחברים, בתי ספר, מכללות, אוניברסיטאות, מו”לים, איגודים, חברות מקצועיות, קובעי מדיניות, ממשלות, מוסדות ואחרים השותפים לחזון שלנו להתחייב לקדם את החינוך הפתוח, ובמיוחד לשלוש הקטגוריות הבאות, בכדי להגביר את ההשפעה והנגישות של משאבי החינוך הפתוח:

 1. אנשי חינוך ותלמידים: ראשית, אנו מעודדים מורים ותלמידים להשתתף באופן פעיל בתנועת החינוך הפתוח.  השתתפות זאת כוללת: יצירה, שימוש, התאמה ושיפור של משאבים חינוכיים; אימוץ פרקטיות חינוכיות הבנויות על שיתוף פעולה, גילוי ויצירה של ידע, והזמנת עמיתים להיות מעורבים.  יצירה ושימוש במשאבי החינוך הפתוח הם חלק בלתי נפרד מהחינוך ויש לתמוך בהם ולתגמלם באופן הולם.

 2. משאבי החינוך הפתוח:  שנית, אנו מזמינים את כל המורים, המחברים, המו”לים והמוסדות לאפשר גישה למשאביהם באופן חופשי.  משאבי החינוך הפתוח האלה יוכלו להינתן לכול ע”י הרשאה שתאפשר שימוש, בדיקה מחדש, תרגום, שיפור ושיתוף לחפצים בכך.  המשאבים יופצו בפורמט שיאפשר שימוש ועריכה, ויתאים למגוון אפשרויות טכניות.  ככל שיתאפשר, הם יהיו נגישים לציבור בעלי מוגבלויות ולכאלה שעדיין אין להם גישה לרשת האינטרנט.

 3. מדיניות החינוך הפתוח: שלישית, הממשלות, הנהלות בתי-הספר, המכללות והאוניברסיטאות יקדמו את החינוך הפתוח לעדיפות עליונה.  באופן אידיאלי, משאבי חינוך של משלם המסים אמורים להיות פתוחים לכול.  מתן קרדיטים והוקרה יתנו קדימות ועדיפות למשאבי החינוך הפתוח.  מאגרי המידע של החינוך הפתוח יכללו וידגישו את משאבי החינוך הפתוח במאגרים שלהם.

אסטרטגיות אלה מייצגות יותר מכך.  הן מרכיבות את ההשקעה הנבונה בהוראה ובלמידה של המאה ה21.  הן יאפשרו להפנות משאבים מספרי לימוד יקרים ללמידה טובה יותר.  הם יסייעו למורים להצטיין בעבודתם ולספק הזדמנויות חדשות לשקיפות ולהשפעה עולמית. הן יעודדו חדשנות בהוראה, ויספקו לתלמידים שליטה על הלמידה.  אלה הן אסטרטגיות הגיוניות לכולם.

 אלפי אנשי חינוך, תלמידים, מחברים, מנהלים וקובעי מדיניות כבר שותפים ליוזמת החינוך הפתוח.  כעת יש לנו את ההזדמנות להרחיב את התנועה ולכלול מיליוני מחנכים ומוסדות מכל קצוות העולם, עשירים יותר ועשירים פחות.  יש לנו את הסיכוי להגיע לקובעי המדיניות כדי לאחוז בהזדמנויות שלפנינו ביחד.  יש לנו את האפשרות לגייס יזמים ומו”לים שמפתחים מודלים עסקיים חדשניים הפתוחים לכול.  יש לנו סיכוי לטפח דור חדש של תלמידים שיעסקו בחומרי לימוד באופן פתוח, שיהיו מועצמים ע”י הלמידה שלהם ויחלקו ידע חדש ותובנות עם אחרים.  והכי חשוב, יש לנו הזדמנות לשפר באופן דרמטי את חייהם של מאות מיליוני אנשים בכל העולם באמצעות אפשרויות למידה נגישות ורלוונטיות ברמה גבוהה –  ובחינם.

 אנחנו, החתומים מטה, מזמינים אנשים ומוסדות להצטרף אלינו ולחתום על אמנת קייפטאון לחינוך פתוח ובכך להתחייב לשאוף להשגת שלוש הקטגוריות המוזכרות לעיל.  אנו מעודדים גם את החותמים לחפש אסטרטגיות נוספות בטכנולוגיות החינוך הפתוח, שיתוף פתוח בפרקטיקות הוראה וגישות אחרות שיקדמו את המטרה הרחבה של החינוך הפתוח.  עם כל אדם ומוסד אשר יקיים אחר ההתחייבות הזאת – ובכל מאמץ לקדם את ביטוי החזון שלנו – ננוע קרוב יותר לכיוון של עולם שבו החינוך לכול יהא פתוח, גמיש ויעיל.

 כרגע חתומים על האמנה 2183 אנשים, ביניהם הארכיבישופ דזמונד טוטו מאוניברסיטת ווסטרן קייפ בדרום אפריקה.

ישנה רשימה מלאה של חותמים פרטיים ושל מוסדות, כמו כן של המשתתפים בועידת קייפטאון אשר היו החותמים הראשונים על הצהרה זו.