Ukrainian Translation

Кейптаунська Декларація Відкритої Освіти:
Відкриваючи майбутнє відкритим освітнім ресурсам

Ми стоїмо на порозі глобальної революції у викладанні та навчанні. Освітяни усього світу створюють багаті колекції навчальних матеріалів в Інтернеті, відкриті та безплатні для кожного користувача. Освітяни творять світ, у якому кожна людина планети не лише має доступ до знання всього людства, а й може зробити власний внесок у нього. Окрім того, вони сіють зерна нової педагогіки – разом з учнями створюють знання, поглиблюючи власні компетенції і розуміння.

Новий рух відкритої освіти поєднує усталену традицію обміну ідеями між освітянами та інтерактивну культуру співпраці в Інтернеті. Він ґрунтується на засадах того, що кожен без застережень повинен мати свободу використовувати, адаптувати, поліпшувати та поширювати освітні ресурси. Освітяни, учні та всі, хто поділяє таку позицію, гуртуються у всесвітній рух доступної та ефективної освіти.

Багата всесвітня колекція відкритих освітніх ресурсів створила родючий ґрунт для цього руху. Ідеться про навчальні матеріали, ліцензовані відкритими ліцензіями, плани уроків, підручники, ігри, програмне забезпечення та інші матеріали, які допомагають вчити та навчатися, допомагають зробити освіту доступнішою, особливо для тих, кому бракує навчальних матеріалів. А також розвивають учасницьку культуру навчання, творення, обміну і співпраці у швидкозмінному суспільстві знань.

Але відкрита освіта не вичерпується лише відкритими освітніми ресурсами. Вона виростає з відкритих технологій, що сприяють співпраці та гнучким підходам до навчання, з відкритого обміну навчальними практиками для взаємозбагачення освітян. Не варто забувати і про нові підходи до оцінювання, акредитації та спільного навчання. Без розуміння і використання таких інновацій, неможливе майбутнє нашого руху.

На нашому шляху безліч перешкод. Більшість освітян ще не знають про багаті колекції відкритих навчальних матеріалів. Більшість урядів і закладів освіти або ще не знають, або не розуміють переваг відкритої освіти. Відмінності в ліцензуванні відкритих ресурсів призводять до непорозумінь та їхньої несумісності. І, звісно, більшість населення світу все ще не має доступу до комп’ютерів та мереж, без яких неможливі найсучасніші навчальні практики.

Ці перешкоди можна здолати лише разом. Ми закликаємо учнів, освітян, викладачів, авторів і видавців, а також школи, коледжі, інститути та університети, фонди, професійні об’єднання і наукові товариства, політиків і урядовців, а також усіх, хто поділяє нашу позицію, разом створювати і популяризувати відкриту освіту та застосовувати три стратегії збагачення відкритих освітніх ресурсів та зростання їхнього впливу:

  1. Освітяни та учні: Насамперед, ми закликаємо освітян і учнів брати активну участь у новому русі відкритої освіти. Участь передбачає створення, використання, адаптацію та поліпшення відкритих освітніх ресурсів; запровадження освітніх практик співпраці, пошуку і творення знань; широкого залучення колег. Без творення та використання відкритих ресурсів освіта неможлива, отже таку діяльність слід всіляко підтримувати і заохочувати.
  2. Відкриті освітні ресурси: По друге, ми закликаємо освітян, авторів, видавців та освітні інституції видавати відкриті навчальні матеріали. Вони повинні ліцензуватися таким чином, щоб дозволяти кожному використання, доопрацювання, переклад, покращення та обмін. Ресурси повинні публікуватися у форматах, які дозволяють використання та редагування, враховуючи відмінності між технічними платформами. Якщо є можливість, вони також повинні бути доступними для осіб з особливими потребами та для тих, хто ще не має доступу до Інтернету.
  3. Відкрита освітня політика: По-третє, уряди, школи, коледжі, університети та інші заклади освіти повинні надавати перевагу відкритій освіті. В ідеалі, освітні ресурси, створені коштом платників податків, повинні бути відкритими освітніми ресурсами. Репозитарії навчальних матеріалів повинні включати у свої колекції та популяризувати відкриті освітні ресурси.

Ці стратегії є не лише вірними дороговказами. Вони становлять справжні інвестиції в освіту та навчання у двадцять першому столітті. Адже, вони допомагають перерозподілити кошти з дорогих підручників на ліпше навчання. Вчителі можуть вдосконалюватися та створювати нові умови для ширшого доступу та глобального впливу освіти. А також запроваджувати інновації у навчанні, перекладаючи частку контролю за процесом навчання на самих учнів. Це стратегії, від яких виграють усі.

Тисячі освітян, учнів, авторів, управлінців та політиків вже залучені у відкриті освітні ініціативи. Зараз ми маємо можливість посилити цей рух ще мільйонами освітян та організацій з усіх куточків світу, багатших чи бідніших. Ми можемо залучити політиків і разом використовувати надані можливості. Ми можемо співпрацювати з комерційним сектором і видавцями, які розробляють інноваційні відкриті бізнес-моделі. Ми можемо виростити нове покоління учнів, які працюватимуть з відкритими навчальними матеріалами; уповноважені новими знаннями вони ділитимуться ними з іншими. І щонайважливіше, ми маємо нагоду значно поліпшити життя сотень мільйонів людей у світі шляхом безплатних, доступних, якісних, адекватних освітніх та навчальних можливостей.

Ми, ті, що підписалися нижче, запрошуємо інших осіб та організації долучитися до нас і підписати Кейптаунську Декларацію Відкритої Освіти, та впроваджувати три вищезазначені стратегії. Ми також закликаємо розробляти власні стратегії відкритих освітніх технологій, відкритого обміну навчальними практиками та інших підходів, які популяризують відкриту освіту. З кожною особою чи організацією, яка взяла на себе ці зобов’язання – і з кожним зусиллями втілити такий підхід до освіти та навчання – ми наближаємося до світу вільної, гнучкої та ефективної освіти для всіх.

15 вересня 2007

Кейптаун, Південна Африка