Romanian Translation

Declaraţia pentru Educaţie Deschisă de la Cape Town:
Promisiunea unor resurse educaţionale deschise

Ne aflăm la vârful unei revoluţii globale în educaţie şi învăţământ. Profesorii din lumea întreagă dezvoltă un fond vast de resurse educaţionale pe Internet, deschise şi libere pentru uzul tuturor.  Aceşti profesori creează o lume care poate fi accesată de oricare locuitor al pământului, fiecare putând contribui la întregul cunoaşteri umane. Ei sădesc, de asemenea seminţele unei noi pedagogii prin care profesorii şi studenţii făuresc şi dezvoltă cunoaşterea împreună aprofundându-şi abilităţile şi pătrunderea pe măsură ce evoluează.

Această apariţie a mişcării educaţiei deschise combină tradiţia de comunicare deja stabilită a ideilor bune între profesorii colegi şi cultura colaborativă şi interactivă a Internetului. Se construieşte pe credinţa că fiecare ar trebui să aibă libertatea de a utiliza, particulariza, îmbunătăţi şi redistribui resursele educaţionale fără constrângeri. Profesorii, studenţii şi alţi oameni care împărtășesc aceleaşi convingeri, se strâng împreună ca parte a efortului global de a face educaţia mai accesibilă şi mai eficace deopotrivă.

Colecţia aflată în continuă extindere la nivel global a resurselor educaţionale deschise a creat un mediu fertil acestui efort. Aceste resurse cuprind cursuri cu licenţe deschise, planuri de lecţie, manuale, jocuri, software şi alte materiale care sprijină educaţia şi studiul. Ele contribuie la accesibilitatea educaţiei mai ales acolo unde fondurile pentru materialele de studiu sunt insuficiente. De asemenea, ele alimentează tipul de cultură participativă a învăţării, creativităţii, cooperării şi împărtăşirii, care schimbă necesităţile de cunoaştere ale societăţilor.

Oricum, educaţia deschisă nu se limitează doar la deschiderea resurselor educaţionale. Se referă şi la tehnologiile deschise care facilitează învăţarea flexibilă şi colaborativă şi împărtăşirea deschisă a tehnicilor de învăţare care dau posibilitatea profesorilor de a beneficia de cele mai bune idei ale colegilor lor. Se poate dezvolta, de asemenea pentru a cuprinde noile abordări privind evaluarea, acreditarea şi studiul collaborative. Înţelegerea şi adoptarea inovaţiilor precum aceasta sunt vitale pentru viziunea pe termen lung a acestei mişcări.

Există multe bariere în realizarea acestei viziuni. Cei mai mulţi dintre profesori nu sunt la curent cu dezvoltarea acestui fond de resurse educaţionale. Multe guverne şi instituţii guvernamentale fie nu cunosc, fie nu sunt convinse de beneficiile educaţiei deschise. Diferenţele dintre diferitele scheme de licenţiere pentru resursele deschise creează confuzie şi incompatibilitate. Bineînţeles, marea parte a lumii nu are acces la computere şi reţele, care fac parte integrantă din majoritatea eforturilor actuale privind educaţia deschisă.

Aceste bariere pot fi depăşite doar prin lucrul împreună. Invităm studenţii, profesorii, instructorii, autorii, şcolile, colegiile, universităţile, editorii, sindicatele, asociaţiile profesionale, factorii politici, guvernele, fundaţiile şi toţi cei care împărtăşesc viziunea noastră să se urmărească şi să promoveze educaţia deschisă şi, în particular, aceste trei strategii pentru a creşte volumul şi impactul resurselor educaţionale:

  1. Profesori şi studenţi: În primul rând încurajăm profesorii şi studenţii să participe activ în noua mişcare a educaţiei deschise. Participarea include: crearea, utilizarea, adaptarea şi îmbunătăţirea resurselor educaţionale deschise; îmbrăţişarea practicilor educaţionale constituite prin colaborare, descoperirea şi crearea de cunoaştere; invitarea semenilor şi colegilor la implicare. Crearea şi utilizarea resurselor deschise ar trebui considerate un factor integrat educaţiei şi ar trebui sprijinit şi răsplătit pe măsură.
  2. Resurse educaţionale deschise: În al doilea rând, facem apel la profesori, autori, editori şi instituţii pentru a-şi deschide resursele. Aceste resurse educaţionale deschise ar trebui să poată fi împărtăşite liber prin intermediul licenţelor deschise, care facilitează utilizarea, corectarea, traducerea, îmbunătăţirea şi împărtăşirea cu oricine doreşte. Resursele ar trebui publicate în formate care să faciliteze editarea cât şi utilizarea şi care să poată fi folosite pe o diversitate de platforme tehnice. Oricând este posibil, acestea ar trebui să fie disponibile în formate care să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi şi celor care încă nu au acces la Internet.
  3. Politica educaţiei deschise: În cel de-al treilea rând, guvernele, consiliile şcolilor, colegiile şi universităţile ar trebui să facă o prioritate din educaţia deschisă. La modul ideal resursele educaţionale plătite din taxele contribuabililor ar trebui să fie resurse educaţionale deschise. Acreditarea şi procedurile de adoptare ar trebui să dea precedenţă resurselor educaţionale deschise. Depozitele cu resurse educaţionale ar trebui să includă şi să sublinieze activ resursele educaţionale deschise din cadrul colecţiilor lor.

 Aceste strategii reprezintă mai mult decât calea corectă. Ele constituie o investiţie înţeleaptă în educaţie şi învăţământ pentru secolul 21. Ele vor face posibilă redirecţionarea fondurilor de la crearea de manuale către un mai bun proces de învăţare. Acestea va ajuta profesorii să exceleze în munca lor şi să ofere noi oportunităţi privind vizibilitatea şi impactul global. Acestea vor accelera inovarea în educaţie. Vor oferi un mai bun control studenţilor asupra procesului de învăţare. Acestea sunt strategii care au sens pentru toată lumea. 

Mii de profesori, studenţi, autori, administratori şi factori politici sunt deja implicaţi în iniţiative privind educaţia deschisă. Avem acum oportunitatea de a creşte această mişcare pentru a include milioane de profesori şi instituţii din toate colţurile lumii, bogate sau sărace. Avem şansa de a ajunge la factorii politici lucrând împreună pentru a beneficia de oportunităţile viitoare. Avem oportunitatea de a angaja antreprenori şi editori care dezvoltă modele inovatoare de afaceri deschise. Avem şansa de a creşte o nouă generaţie de studenţi care să fie implicaţi cu materiale educaţionale deschise fiind autorizaţi de cunotinele lor şi care împărtăşesc noile cunoştinţe şi perspective cu ceilalţi. Cel mai important lucru este că avem oportunitatea de a îmbunătăţi dramatic vieţile a sute de milioane de oameni din toată lumea prin oportunităţi relevante pentru educaţie şi studiu, fiind disponibile liber având o calitate înaltă.

Noi, semnatarii, invităm toţi indivizii şi instituţiile să ni se alăture în semnarea Declaraţiei pentru Educaţie de la Cape Town şi făcând acest lucru să ne dedicăm urmăririi celor trei strategii menţionate mai sus. Încurajăm, de asemenea, pe aceia care semnând urmăresc strategii suplimentare în tehnologia pentru educaţie deschisă, împărtăşirea deschisă a practicilor educaţionale şi abordărilor acestora care promovează o cauză mai largă a educaţiei deschise. Cu fiecare persoană sau instituţie care face acest angajament – cu fiecare efort pentru a articula mai departe viziunea noastră – ne apropiem mai mult de o lume a educaţiei deschise, flexibile şi eficiente pentru toţi.

15 Septembrie, 2007
Cape Town, South Africa