Greek Translation

Διακύρηξη Του Κέηπταουν για Ανοιχτή Εκπαίδευση
Ξεκλειδώνοντας το δυναμικό των ανοιχτών μαθησιακών πηγών

Είμαστε στήν αρχή μιας παγκόσμιας επανάστασης στη διδασκαλία και την εκμάθηση. Εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν μια απέραντη συλλογή εκπαιδευτικών πόρων και πηγών στο διαδίκτυο, που διατίθενται δωρεάν και είναι ανοιχτές για χρήση από όλους.. Οι Εκπαιδευτικοί αυτοί πασχίζουν να δημιουργήσουν έναν κόσμο, όπου ο καθένας έχει πρόσβαση και μπορεί να συνεισφέρει στο σύνολο όλης της ανθρώπινης γνώσης. Καλλιεργούν μια νέα παιδαγωγική, όπου εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι διαμορφώνουν και δημιουργούν μαζί την εξέλιξη της γνώσης και ενισχύουν βήμα-βήμα τα προσόντα τους.

Αυτό το αναπτυσσόμενο κίνημα για την Ανοιχτή Εκπαίδευση συνδυάζει την καθιερωμένη παράδοση της ανταλλαγής χρήσιμων ιδεών με συναδέρφους εκπαιδευτικούς και τη συνεργατική, αλληλεπιδραστική κουλτούρα του Διαδικτύου. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στη χρήση, αναδιαμόρφωση, βελτίωση και αναδιανομή εκπαιδευτικών υλικών χωρίς περιορισμούς. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, σπουδαστές και άλλοι που , διακατέχονται από αυτή την πεποίθηση συσπειρώνονται στα πλαίσια μιας παγκόσμιας προσπάθειας να κάνουν την εκπαίδευση πιο προσβάσιμη αλλά και πιο αποτελεσματική.

Η διαρκώς αναπτυσσόμενη παγκόσμια συλλογή από ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος γι’ αυτή την προσπάθεια. Πόρουςπου περιλαμβάνουν σειρές εκπαιδευτικών υλικών με ς άδειες ελεύθερης εκμετάλλευσης, πλάνα μαθημάτων, εγχειρίδια, παιγνίδια, λογισμικό και άλλα μέσα για την υποστήριξη διδασκαλίας και εκμάθησης. Συνεισφέρουν με αυτό τον τρόπο στο να γίνει πιο προσβάσιμη η μάθηση, ειδικά εκεί όπου τα χρήματα για αγορά εκπαιδευτικού υλικού είναι λιγοστά. Βοηθούν επίσης την καλλιέργεια ενός πνεύματος συμμετοχής στην εκμάθηση, στη δημιουργία και τη συνεργασία που είναι αναγκαία στις γρήγορα εξελισσόμενες Κοινωνίες της Γνώσης.

Παρ’ όλα αυτά, η ανοιχτή εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στην ανοιχτή πρόσβαση στις εκπαιδευτικές πηγές. Βασίζεται επίσης σε τεχνολογίες ανοιχτής πρόσβασης, οι οποίες διευκολύνουν τη συνεργατική, ευέλικτη εκμάθηση και την ανοιχτή ανταλλαγή διδακτικών πρακτικών επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να ωφεληθούν από τις καλύτερες ιδέες των άλλων συναδέλφων τους. Η Ανοιχτή Εκπαίδευση μπορεί επίσης να συμπεριλάβει νέες προσεγγίσεις σχετικά με την αξιολόγηση, την διαπίστευση και την συνεργατική εκμάθηση. Η κατανόηση και υποστήριξη νεωτερισμών όπως αυτών, είναι κρίσιμη για το μακροπρόθεσμο όραμα αυτού του κινήματος.

Υπάρχουν πολλά εμπόδια στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το όραμα. Η ύπαρξη αυτής της όλο και μεγαλύτερης συγκέντρωσης εκπαιδευτικών πόρων παραμένει άγνωστη στους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Αρκετές κυβερνήσεις και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, δεν γνωρίζουν, ή δεν έχουν πειστεί, σχετικά με τα προτερήματα της ανοιχτής εκπαίδευσης. Οι διαφορές στις άδειες εκμετάλλευσης και τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με ‘τους πόρους ανοιχτού χαρακτήρα δημιουργούν σύγχυση, ενώ είναι πιθανό να εμφανίζουν ασυμβατότητες με αυτές άλλων χωρών. Και φυσικά, η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει πρόσβαση σε ηλ. Υπολογιστές και στα δίκτυα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο στις τρέχουσες προσπάθειες για τη δημιουργία ανοιχτής εκπαίδευσης.

Εμπόδια όπως αυτά, μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά μόνο εάν δουλέψουμε μαζί. Καλούμε μαθητές και σπουδαστές , εκπαιδευτικούς και δασκάλους, συγγραφείς, σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, εκδότες, σωματεία και επαγγελματικούς φορείς, νομοθέτες, κυβερνήσεις, ιδρύματα και όσους μοιράζονται το όραμά μας να δεσμευτούν στην επιδίωξη και την προώθηση της ανοιχτής εκπαίδευσης, και ειδικά στις παρακάτω τρεις στρατηγικές, ώστε να διευρύνουμε την απήχηση των πηγών ανοιχτής εκπαίδευσης.

  1. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι: Πρώτον, ενθαρρύνουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στην κίνηση μας για ‘Ανοιχτή Εκπαίδευση΄. Συμμετοχή που μπορεί να περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία, χρήση, αναπροσαρμογή και βελτίωση των εκπαιδευτικών πόρων/εκπαιδευτικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης , β) την υιοθέτηση παιδαγωγικών μεθόδων βασισμένων στη συνεργασία, την ανακάλυψη και τη δημιουργία της γνώσης, και το κάλεσμα σε συμμετοχή συναδέλφων και ομολόγων. H δημιουργία και η χρήση πόρων ανοιχτών στην πρόσβαση να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση, καθώς και να υποστηρίζεται και να ανταμείβεται ανάλογα.
  2. Ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές: Δεύτερον, καλούμε εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, εκδότες και δημόσιους οργανισμούς να διοχετεύσουν το υλικό τους ανοιχτά. Να χορηγείται δηλαδή το υλικό αυτό μέσα από άδειες εκμετάλλευσης που να επιτρέπουν σε όλους τη χρήση, αναδιαμόρφωση, μετάφραση, βελτίωση και αναδιανομή του. Η δημοσίευση του υλικού να γίνεται με τρόπο που να επιπτρέπει τόσο τη χρήση, όσο και τη δυνατότητα αναπροσαρμογής, καθώς επίσης και τη λειτουργία σε διαφορετικές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. Όταν είναι εφικτό, θα ήταν ιδανικό να διατίθενται σε μορφές που να διευκολύνουν χρήστες με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  3. Η πολιτική της ανοιχτής εκπαίδευσης: Τρίτον, κυβερνήσεις, εκπαιδευτικοί σύλλογοι, κολέγια και πανεπιστήμια θα πρέπει να θέσουν την Ανοιχτή Εκπαίδευση σε προτεραιότητα. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους, θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στην πρόσβαση εκπαιδευτικοί πόροι. Διαδικασίες διαπίστευσης και ενσωμάτωσης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό ανοιχτής πρόσβασης. Τα αρχεία εκπαιδευτικού υλικού να περιλαμβάνουν στις συλλογές τους και να αναδεικνύουν τους εκπαιδευτικούς πόρους ανοιχτής πρόσβασης.

Αυτές οι στρατηγικές δεν αντιπροσωπεύουν απλά αυτό που θα πρέπει να γίνει. Συνιστούν μια συνετή επένδυση στις μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης τον 21ο αιώνα. Θα βοηθήσουν στην εκτροπή οικονομικών κεφαλαίων από την αγορά ακριβών διδακτικών εγχειριδίων στη βελτίωση της εκμάθησης. Θα βοηθήσουν εκπαιδευτικούς στο να διαπρέψουν στη δουλειά τους, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για προβολή και παγκόσμια επιρροή. Θα επιταχύνουν την ανάδειξη καινοτομιών στον τομέα της διδασκαλίας. Θα δώσουν περισσότερο έλεγχο σχετικά με τη μάθηση στους ίδιους τους εκπαιδευομένους. Πρόκειται για στρατηγικές χρήσιμες για όλο τον κόσμο.

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι, συγγραφείς, διοικητικοί υπάλληλοι και νομοθέτες συμμετέχουν ήδη σε πρωτοβουλίες σχετικές με ανοιχτή εκπαίδευση. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να διευρύνουμε αυτή την κίνηση ώστε να περιλάβουμε εκατομμύρια εκπαιδευτικούς και ιδρύματα από όλες τις άκρες της γης, πλούσιους και φτωχούς. Έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε νομοθέτες και να δουλέψουμε μαζί για να αδράξουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται. Έχουμε την ευκαιρία να εμπλέξουμε επιχειρηματίες και εκδότες οι οποίοι αναπτύσσουν καινοτόμα, ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα. Έχουμε την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε νέες γενιές εκπαιδευομένων που δουλεύοντας με ανοιχτό στην πρόσβαση εκπαιδευτικό υλικό θα ενδυναμωθούν από την εκμάθηση, και θα μοιραστούν την νέα τους γνώση και οξυδέρκεια με άλλους. Κυρίως, έχουμε την δυνατότητα να βελτιώσουμε δραματικά τις ζωές εκατομμύριων ανθρώπων ανά τον κόσμο με τη δωρεάν διάθεση, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών και μορφωτικών ευκαιριών, προσαρμοσμένων στα κατά τόπους δεδομένα.

Οι υπογράφοντες, καλούμε ιδιώτες και ινστιτούτα να συμμετάσχουν στην υπογραφή της διακύρηξης Cape Town Open Education, και να δεσμευτούν με αυτό τον τρόπο να ακολουθήσουν τις τρεις στρατηγικές που ήδη αναφέραμε. Επίσης ενθαρρύνουμε αυτούς που ήδη υπέγραψαν να αναζητήσουν περεταίρω στρατηγικές στην ανοιχτής πρόσβασης εκπαιδευτική τεχνολογία, την ανοιχτή ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών και άλλες προσεγγίσεις που να προωθούν τους ευρύτερους σκοπούς της Ανοιχτής Εκπαίδευσης. Με καθέναν, ιδιώτη, θεσμό ή ίδρυμα, που αναλαμβάνει αυτή τη δέσμευση – και με κάθε προσπάθεια να αρθρώσουμε αυτό το όραμα με ευκρίνεια – ερχόμαστε πιο κοντά σε ένα κόσμο με ανοιχτή, ευέλικτη και αποτελεσματική εκπαίδευση για όλους.

15 Σεπτεμβρίου 2007 Cape Town, Nότια Αφρική