Polish press release


Nauczyciele, studenci i fundacje ruszyli z kampanią, której celem jest wywołanie głębokich zmian w edukacji; wzywają do publikacji materiałów edukacyjnych w internecie na otwartych zasadach.

Kapsztad, 22 Stycznia 2008 – Koalicja nauczycieli, fundacji i pionierów internetu wezwała dziś rządy i wydawców to publikowania materiałów edukacyjnych finansowanych ze źródeł publicznych w sposób wolny w internecie. 

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji, ogłoszona dzisiaj, jest częścią dynamicznego ruchu. Jego celem jest uczynienie materiałów edukacyjnych dostępnymi dla każdego, niezależnie od dochodów czy miejsca urodzenia. Deklaracja zachęca nauczycieli i studentów z całego świata do dzielenia się, remiksowania, tłumaczenia i wolnego wykorzystywania materiałów edukacyjnych przez internet – aby uczynić edukację bardziej dostępną, efektywną i elastyczną.

– Dzięki otwartej edukacji każda osoba na Ziemi może mieć dostęp i jednocześnie wzbogacać gigantyczne zasoby wiedzy – powiedział Jimmy Wales, założyciel Wikipedii oraz Wikii i jeden z autorów Deklaracji. – Każdy z nas może innych czegoś nauczyć, każdy z nas może się nauczyć czegoś nowego. 

Zdaniem autorów Deklaracji nauczyciele, studenci i społeczeństwo odniosą ogromne korzyści, jeśli wydawcy i rządy państw uczynią materiały edukacyjne finansowane ze źródeł publicznych wolno dostępnymi w internecie. To da uczniom nielimitowany dostęp do wysokiej jakości, ciągle ulepszanych pomocy naukowych.

Otwarta edukacja łączy nauczanie, uczenie się i opartą na współpracy kulturę internetu. Oznacza tworzenie i dzielenie się się materiałami wykorzystywanymi w klasach szkolnych, ale też zwraca uwagę na nowe podejście do procesu nauczania, w którym ludzie uczą się wspólnie tworząc i kształtując wiedzę. Już teraz w internecie dostępnych jest ponad 100 tysięcy różnych otwartych materiałów edukacyjnych.

Deklaracja powstała jako rezultat spotkania trzydziestu liderów otwartej edukacji w Kapsztadzie, Południowa Afryka, zorganizowanym w zeszłym roku przez Open Society Instutute i Shuttleworth Foundation. Uczestnicy zdefiniowali kluczowe strategie dla rozwoju otwartej edukacji. Zachęcają też innych do dołączenia, i podpisania Deklaracji.

– Otwieranie edukacji nie oznacza tylko czynienia edukacji bardzie dostępną. Chodzi także o oparcie edukacji o współpracę międzyn ludźmi, elastyczność i treści ważne w miejscowym kontekście – powidział Mark Shuttleworth, pierwszy kosmonauta z Afryki i twórca Ubuntu Linux (nagranie jego wystąpienia dostępne jest pod adresem http://capetowndeclaration.blip.tv/) –  Linux był sukcesem, bo dawał możliwość adaptacji do potrzeb. Ten sam rodzaj sukcesu jest możliwy dla otwartej edukacji.

Otwarta edukacja ma szczególne znaczenie w krajach rozwijających się i modernizujących swoją ekonomię, tworząc nadzieję na tanie podręczniki i materiały edukacyjne. Otwiera drzwi dla niewielkich, lokalnych twórców, tworzących materiały, których nie mogą dostarczyć wielcy wydawcy.

Deklarację w Polsce poparli m.in.: Marek Borowski (poseł, SDPL), Kinga Dunin, Izabela Filipiak, Bronisław Geremek (poseł PE), Lidia Geringer de Oedenberg (poseł PE), Maria Janion, Igor Janke (Rzeczpospolita), Grażyna Staniszewska (poseł PE), Sergiusz Kowalski, Witold Kranas (OEIiZK), Danuta Kuroń (Uniwersytet Ludowy w Teremiskach), Liga Kobiet Polskich, Jarosław Lipszyc (wolnepodreczniki.pl), Danuta Majewska (wgimnazjum.pl), Magda Mosiewicz (Zieloni 2004), Marek Niezgódka (ICM Uniwersytet Warszawski), Jan Andrzej Nikisch (Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych), Sławomir Sierakowski (Krytyka Polityczna), Stowarzyszenie Homo Faber, Kazimiera Szczuka, Alek Tarkowski (Creative Commons Polska), Krzysztof Tyszkiewicz (poseł, PO)

Deklaracja została przetłumaczona na wiele języków, a wśród jej sygnatariuszy są m. in. Jimmy Wales; Mark Shuttleworth; Peter Gabriel, muzyk i założyciel Real World Studios; Sir John Daniel, prezydent Commonwealth of Learning; Brewster Kahle, założyciel Internet Archive; Thomas Alexander, były Dyrektor ds. Edukacji w Organization for Economic Cooperation and Development; Paul N. Courant, bibliotekarz i były prowost, University of Michigan; Lawrence Lessig, założyciel Creative Commons; Andrey Kortunov, prezydent New Eurasia Foundation; Yehuda Elkana, rektor Central European University. Organizację popierające deklarację: Wikimedia Foundation; Public Library of Science; Commonwealth of Learning; Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition; Canonical Ltd.; Centre for Open and Sustainable Learning; Open Society Institute; i Shuttleworth Foundation.

Aby przeczytać bądź podpisać Kapsztadzką Deklarację Otwartej Edukacji, odwiedź stronę http://www.capetowndeclaration.org/

Kontakt dla prasy:
Jarosław Lipszyc (autor Deklaracji, projekt wolnepodreczniki.pl)
tel. 662 01 22 61
jaroslaw.lipszyc@wolnepodreczniki.pl